Privacyverklaring

Restaurant De Wits

Restaurant De Wits, gevestigd aan Herenstraat 4 te Rijswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • www.dewits.nl
 • Herenstraat 4, Rijswijk
 • 070 399 6404
 • Michel Schot is de Functionaris Gegevensbescherming van Restaurant De Wits. Hij is te bereiken via factuur@dewits.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Restaurant De Wits verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Bij een reservering:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bij een bestelling:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bij een nieuwsbrief inschrijving:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via factuur@dewits.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Restaurant De Wits verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Restaurant De Wits analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Restaurant De Wits bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen verdere bestellingen worden gedaan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Restaurant De Wits verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt hierbij denken aan ICT-bedrijven die wij inschakelen ten behoeve van de procesoptimalisatie en bedrijven die ons helpen met het onderhouden van de website en met de uitvoering van campagnes.
Restaurant De Wits heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met bovenstaande partijen voor zover derde partijen de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. Deze partijen handelen op eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Restaurant De Wits blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruik van de verzendservice MailChimp

De Wits nieuwsbrief wordt verspreid via “MailChimp”, een nieuwsbrief verzendplatform van Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave # 5000, Atlanta, GA 30308, VS. De e-mailadressen, voornaam en achternaam van onze nieuwsbriefontvangers, worden opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS. MailChimp gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrieven te verzenden en te evalueren. Bovendien kan MailChimp deze gegevens gebruiken om zijn eigen diensten te verbeteren. Bijvoorbeeld voor de technische optimalisatie van de verzending, de presentatie van de nieuwsbrief, economische doeleinden, of om te bepalen uit welke landen ontvangers komen. MailChimp gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers niet om zelf met ontvangers te corresponderen of deze door te geven aan derden.
We vertrouwen op de betrouwbaarheid, IT en gegevensbeveiliging van MailChimp. MailChimp is gecertificeerd onder het privacy schild “Privacy Shield” van de VS en de EU en is vastbesloten om te voldoen aan de EU-vereisten voor gegevensbescherming. Verder hebben we een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met MailChimp. Dit is een contract waarin MailChimp belooft de gegevens van onze gebruikers te beschermen, het namens ons in overeenstemming met haar privacy beleid te verwerken en in het bijzonder om het niet bekend te maken aan derden. Het privacy beleid van MailChimp kan hier worden bekeken.
Inschrijven voor de nieuwsbrief doet u via het inschrijfformulier in de pop-upbox of onderaan in de footer van deze site. Afmelden kan onderaan in iedere nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Restaurant De Wits gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Restaurant De Wits gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je je voorkeuren ook altijd aanpassen op de AVG privacyopties pagina.
Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl/cookies-wat-zijnhet-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Deze bedrijven plaatsen met uw toestemming cookies via de website:

 • Google Analytics
 • Google Maps
 • Instagram
 • Facebook

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Restaurant De Wits en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar factuur@dewits.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Restaurant De Wits wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Restaurant De Wits neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via factuur@dewits.nl. Restaurant De Wits heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding.

Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.